Velkommen til bindal.no

                    Nordlandsbåtregattaen arrangeres hvert år på Terråk siste helga i juni     

                                   

Bindal er en kommune på Helgeland i Nordland. Kommunen ligger helt sør i fylket og grenser til Nord-Trøndelag. Den grenser i nord mot Sømna og Brønnøy, i øst mot Grane, i øst og sørøst mot Namsskogan, i sør mot Høylandet og Nærøy, og i vest mot Leka.

Opprinnelig tilhørte Bindal Namdalen og Trøndelag (og dialekten i Bindal regnes fortsatt som trøndermål). I 1658 ble imidlertid Trondheim len avstått til Sverige - og en endret da (uvitende for svenskene) lensgrensen slik at iallfall den nordlige delen av Bindal kunne reddes for Danmark-Norge. Selv om Trondheims len ble gitt tilbake til Danmark-Norge allerede i 1660, så ble den nye lensgrensen (fra 1661 amtsgrensen) stående.

Ved opprettelsen av kommunene den 1. januar 1838 måtte Bindal prestegjeld deles i to kommuner (Nordbindalen og Sørbindalen), siden de to delene lå i hvert sitt amt (fylke). Dette var imidlertid en dårlig løsning, og i 1858 ble amtsgrensen flyttet sørover slik at hele Bindal prestegjeld ble liggende i Nordland amt. De to kommunene ble deretter slått sammen til én.

Senere grenseendringer: Kretsen Lande-Tosbotn ble overført fra Bindal til Brønnøy den 1. januar 1964.

                      


Hvis du vil ha din link hit, kan du sende en e-post til
Bindal kommune.


Her er noen linker til sider laget av organisasjoner i Bindal, eller som gir informasjon om kulturelle, diverse og sportslige hendelser i Bindal:

Lokale sport lenker


Bindal fotball

Bindal sykleklubb

Fiskeguiden

Heilhornet skytterlag

Kjella IL

Kula IL

Terråk IL

Åbygda IL

 

Annet


Bindal Handikaplag

Bindal Initiativ

Bindal Kraftlag AL

Elgbørsen

4H

Flyfoto

Hytter i Bindal

Kirkegårder

Kjella Friskole

Bindalseidet friskole

MOT

Plahtes Eiendommer

Reiseinformasjon

RV 17

Trenor AS

Åbygda på nett

Åbygda

 Åbjøra-vassdraget

 

Lokale kulturelle lenker

Anne-Beate Solvangs vevsider

Bindal Bygdebok

Fjellturer i Bindal

Bygdekinoen

Båtsaumen

Frivillighetssentralen

Hildringstimen - info om nordlandsbåten

Horstad Gård

Menighetsbladet

Nordlandsbåtregattaen

Røytvoll hytteleie

Skiføre i Bindal

Topp 10 i Bindal  

UKM 2007